Мамоведія
Все про здоров'я і розвиток дитини

Захист вагітних в Україні

Захист вагітних в Україні

Сучасне законодавство перебачає ряд прав та гарантій для вагітних жінок в Україні.

Конституція України гарантує охорону праці і здоров’я жінок, створення умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; надання матеріальної і моральної підтримки материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

Трудове законодавство передбачає ряд гарантій для вагітних жінок, зокрема:

 • забороняється тимчасове переведення на іншу роботу вагітних жінок, жінок, які мають дитину-інваліда або дитину віком до шести років;
 • забороняється залучення до роботи в нічний час вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років;
 • на прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім’ї, відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень;
 • до надурочних робіт забороняється залучати вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років;
 • щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена у разі настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • до стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки, зараховуються час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторів;
 • не допускається залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні і направлення у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років;
 • вагітним жінкам, відповідно до медичного висновку, знижуються норми виробітку, норми обслуговування або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою;
 • до вирішення питання про надання вагітній жінці відповідно до медичного висновку іншої роботи, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, вона підлягає звільненню від роботи із збереженням середнього заробітку за всі пропущені внаслідок цього робочі дні за рахунок підприємства, установи, організації;
 • на підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів – 70) календарних днів після пологів, починаючи з дня пологів. Допомога за вагітністю й пологам надається застрахованій особі в розмірі 100% середньої заробітної плати і не залежить від страхового стажу;
 • забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов’язаних з вагітністю;
 • звільнення вагітних жінок з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням;
 • власник або уповноважений ним орган повинен у разі необхідності видавати вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, путівки до санаторіїв та будинків відпочинку безкоштовно або на пільгових умовах, а також подавати їм матеріальну допомогу;
 • допомога по вагітності і пологах виплачується протягом усієї відпустки по вагітності і пологах в розмірі повного заробітку.

Сімейний кодекс України встановлює такі гарантії для вагітних, зокрема:

 • у разі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, шлюб реєструється у день подання відповідної заяви або у будь-який інший день за бажанням наречених протягом одного місяця;
 • вагітній дружині мають бути створені у сім’ї умови для збереження її здоров’я та народження здорової дитини;
 • дружина має право на утримання від чоловіка під час вагітності. Право на утримання вагітна дружина, а також дружина, з якою проживає дитина, має незалежно від того, чи вона працює, та незалежно від її матеріального становища, за умови, що чоловік може надавати матеріальну допомогу.
 • аліменти, присуджені дружині під час вагітності, сплачуються після народження дитини без додаткового рішення суду. Право на утримання вагітна дружина, а також дружина, з якою проживає дитина, має і в разі розірвання шлюбу. Право дружини на утримання припиняється в разі припинення вагітності, народження дитини мертвою або якщо дитина передана на виховання іншій особі, а також у разі смерті дитини;
 • позов про розірвання шлюбу не може бути пред’явлений протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини, крім випадків, коли один із подружжя вчинив протиправну поведінку, яка містить ознаки злочину, щодо другого з подружжя або дитини. Чоловік, дружина мають право пред’явити позов про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини, якщо батьківство зачатої дитини визнане іншою особою.

Кримінальний кодекс України визначає, що:

 • громадські роботи, виправні роботи, арешт, обмеження волі, не призначаються вагітним жінкам. Довічне позбавлення волі не застосовується до осіб, що вчинили злочини в стані вагітності під час вчинення злочину або на момент постановлення вироку;
 • при призначенні покарання однією із обставин, яка пом’якшує, визнається вчинення злочину жінкою в стані вагітності;
 • при призначенні покарання обставиною, яка його обтяжує, визнаються вчинення злочину щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності.

Наталія Лукащук,

член Координаційної ради молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Чернівецькій області. minjust.cv.ua