Мамоведія
Все про здоров'я і розвиток дитини

Мікроби. Мікроорганізми

Мікроби. Мікроорганізми

Мікроорганізми, (мікроби) – це загальна назва групи живих організмів, які не можна побачити неозброєним оком, оскільки їх середній розмір є меншим, ніж 0,1 мм.

 Мікроорганізми містять у собі дві групи:

  • прокаріоти або без’ядерні, наприклад, бактерії і археї;
  • еукаріоти, наприклад, деякі гриби і найпростіші.

Віруси належать до окремої групи. Наука, яка досліджує і вивчає мікроби, має назву мікробіологія. Найчастіше, у природі можна зустріти одноклітинні мікроорганізми. Багатоклітинні мікроби зустрічаються рідше, і дуже мало які з них все – таки можна побачити неозброєним оком.

Мікроби грають дуже важливу роль у круговороті речовин і підтримці на належному рівні динамічної рівноваги в біосфері Землі. Мікробіологи стверджують, що величина мікроорганізмів дуже тісно пов’язана з їх структурної складністю.

Мікроби можуть жити практично скрізь, де існує водне середовище, в тому числі в гарячих джерелах, на дні океану, всередині земної кори і т.д. Мікроорганізми виконують життєво важливу функцію редуцентів, тобто виступають організмами, які в ході своєї життєдіяльності можуть перетворювати органічні залишки в неорганічні речовини. Крім цього, мікроби також можуть бути продуцентами, здатними синтезувати органічні речовини з неорганічних речовин.

Мікроби беруть активну участь у кругообігу фосфору, сірки та інших елементів, а також можуть сприяти очищенню води в річках, озерах і водоймищах.

Деякі види мікроорганізмів виступають патогенними організмами для людини і тварин, здійснюють порчу сільськогосподарської продукції, сприяють забрудненню водоймищ і можуть накопичувати в продуктах харчування отруйні речовини і викликати різні хвороби людини, тварин і рослин.

Мікроорганізми мають властивості легко пристосовуватися до умов зовнішнього середовища, витримувати як високу, так і низьку температуру.

Вченими доведено, що мікроорганізми є першими живими організмами, які виникли на Землі в процесі еволюції.