Мамоведія
Все про здоров'я і розвиток дитини

Пользовательское соглашение

Договір користування сайтом


1. Предмет договору:

1.1. Договір про користування сайтом (далі – Договір) регулює умови використання Користувачами сайту в мережі Інтернет http://mamovediya.com.ua/ (далі – Сайт).

1.2. Діюча версія Договору доступна за адресою: https://mamovediya.com.ua/korystuvatska-uhoda.

1.3. Договір може бути змінений Адміністрацією без будь-якого попереднього повідомлення користувача. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту його розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору. Користувач самостійно несе зобов’язання щодо ознайомлення з новими редакціями Договору.

1.4. Починаючи використовувати будь-який сервіс на Сайті/його окремі функції, вважається, що Користувач прийняв умови Договору в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків.

1.5. На Сайті можуть бути додатково встановлені умови використання окремих ресурсів і сервісів.

1.6. Якщо Користувач не згоден з Договором, то перший не може користуватися Сайтом.


2. Використання сайту:

2.1. Адміністрація надає Користувачу можливість за допомогою Сайту користуватися широким спектром онлайнових послуг (інформаційних, комунікаційних та ін.). Всі матеріали, ресурси і сервіси, розміщені на Сайті на момент затвердження даної угоди, а також ті, що будуть розміщені в майбутньому, є предметом Договору.

2.2. Електронна розсилка:

   2.2.1. Підписуючись на електронну розсилку і заповнюючи форму, даючи свою електронну адресу, Користувач дає дозвіл збирати, зберігати свою електронну адресу і погоджується отримувати інформаційну розсилку на електронну адресу, вказану при заповнення інформаційних форм через сервіс розсилки.

   2.2.2. З правами, що виникають у зв'язку з обробкою персональних даних Користувача, і цілями обробки та використання персональних даних Користувача ознайомлений.

2.3. Адміністрація має право:

   2.3.1. Використовувати адреси електронної пошти зареєстрованих користувачів для розсилки повідомлень.

   2.3.2. Переносити повідомлення в інший розділ, якщо, на її думку, вони стосуються відповідної тематики.

   2.3.3. В будь-який час закрити будь-який ресурс (сервіс) як з, так і без попереднього інформування Користувача. У такому випадку Адміністрація не несе відповідальності за припинення доступу до своїх ресурсів на Сайті.

2.4. Користувач надає Адміністрації дозвіл на обробку наданої ним інформації, передбачається також і використання такої інформації, у тому числі і з метою маркетингових досліджень і таргетингу на Сайті.

 

3. Умови використання матеріалів, розміщених на Сайті:

3.1. Вся інформація, розміщена на Сайті (включаючи статті, тексти, фотозображення, відеоматеріали, аудіозаписи, ілюстрації, дизайн сайту, а також підбір, розташування і систематизацію), є об'єктом інтелектуальної власності і охороняється відповідно до законодавства України про захист інтелектуальної власності, крім випадків, спеціально зазначених у змісті опублікованому на Сайті інформації  і представляє інтереси авторів матеріалів, розміщених на Сайті.

3.2. Дозволяється цитування текстових матеріалів (літературних творів), опублікованих на Сайті, за умови вказування ​​імені автора тексту, найменування «Мамоведія – сайт про здоров’я та розвиток дітей» і відкритого для пошукових систем гіперпосилання на сторінку, яка цитується.


4. Прикінцеві положення:

4.1. Даний договір і відносини, які склалися в результаті прийняття умов Договору регулюються чинним законодавством України.

4.2. Даний договір є договором приєднання згідно зі ст. 634 Цивільного кодексу України, у зв'язку з чим:

   4.2.1. Договір укладається лише шляхом приєднання до нього в цілому Користувача, який виявив намір укласти Договір;

   4.2.2. Користувач, який виявив намір укласти Договір, не може запропонувати свої умови договору;

   4.2.3. У разі незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень Користувач, який виявляє намір укласти Договір, вправі відмовитися від його укладення;

   4.2.4. Вимоги щодо зміни або розірвання Договору, після набрання ним чинності, пред'являються і підлягають задоволенню відповідно до положень чинного законодавства України.

4.3. Користувач погоджується, що уклав Договір при повному розумінні його змісту.

4.4. Заголовки до розділів Договору зазначені для зручності і не мають юридичної або договірної сили.

4.5. Реквізити Адміністрації: ТОВ  «Симпозіум», 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 63Д, електронна пошта info@mamovediya.com.ua.