Мамоведія
Все про здоров'я і розвиток дитини

Обмін речовин

Обмін речовин

Обмін речовин – це комплекс хімічних реакцій, що відбуваються в організмі людини і необхідних для нормального функціонування організму. Обмін речовин в медицині називають ще метаболізмом. Завдяки цьому процесу організм людини здатний рости, розвиватися, функціонувати і давати життя спадкоємцям.

Історія вивчення обміну речовин охоплює кілька століть. Спочатку дослідження проводили на організмах тварин. Вперше поняття «обмін речовин» зустрічається в дослідженнях Ібн аль-Нафиса (1213-1288), а перші експерименти, які стосувалися обміну речовин були опубліковані в 1614 році. Величезним поштовхом до вивчення процесу обміну речовин стало відкриття ферментів на початку XX століття.

Обмін речовин умовно поділяють на дві стадії:

1. катаболізм, при якому складні органічні речовини перетворюються на прості;

2. анаболізм, при якому відбувається синтез білків, цукру, жирів і нуклеїнових кислот.

І катаболізм, і анаболізм відбуваються в клітинах організму одночасно, і ці процеси перебувають в постійному і безперервному взаємозв’язку. Можливість цих процесів, які відбуваються одночасно забезпечується тим, що вони протікають в різних частинах клітини.

Обмін речовин в організмі людини проходить між клітинами організму і міжклітинною рідиною за підтримки кровообігу. Хімічні реакції, які відбуваються при обміні речовин, називають метаболічними шляхами.

Дуже важливу роль в обміні речовин відіграють ферменти, оскільки вони виконують функцію каталізаторів і регуляторів.

Крім цього, дуже важливим показником в організмі є швидкість обміну речовин, так як вона впливає на необхідну організму кількість їжі.

При метаболізмі в організм людини надходять різноманітні речовини, які піддаються хімічним змінам і перетворюються на власні речовини тканин або в кінцеві продукти, які в наслідок виводяться з організму. У процесі обміну речовин в організмі звільняється і поглинається енергія.

Обмін речовин в організмі людини виконує такі функції:

  • забезпечує енергетичні потреби організму, шляхом добування енергії з навколишнього середовища;
  • утворення проміжних сполук;
  • забезпечення процесу синтезу та руйнування біомолекул;
  • забезпечення процесу синтезу білків, нуклеїнових кислот, вуглеводів і жирів.

Інтенсивність обміну речовин в організмі конкретної людини залежить від витрати енергії і, в першу чергу, від фізичної роботи. Але і в спокійному стані організму обмін речовин не припиняється. Приміром, у юнаків обмін речовин дорівнює близько 1500 кілокалорій на добу, а у жінок – на 7-8% нижче і з віком величина обміну речовин знижується.

Крім цього, обмін речовин активізується у відповідь на зміни умов навколишнього середовища, а також при зниженні температури повітря.

У людини існує два рівні регуляції обміну речовин і енергії. Відмінність цих рівнів полягає в тому, що вони відбуваються в різних органах і тканинах, і таким чином забезпечують виконання функцій не окремими клітинами, а організмом в цілому. Прикладом такого механізму регуляції вступає ендокринна система людини.

Найвищим рівнем регуляції обміну речовин в організмі людини є нервова регуляція. При отримання сигналів з навколишнього середовища і внутрішніх органів, центральна нервова система обробляє їх і направляє імпульси до тих органів, в яких необхідно змінити швидкість обміну речовин. Виконання цієї функції можливо при роботі ендокринних залоз.

Досить сильний вплив на обмін речовин в організмі людини роблять емоції, наприклад, у спортсменів спостерігається активізація обміну речовин перед змаганнями.

Кожній людині для підтримки оптимального рівня обміну речовин в організмі необхідно дотримуватися кількох правил. По-перше, потрібно забезпечити повноцінний щоденний відпочинок організму і помірні фізичні навантаження. По-друге, дуже важливо правильно і збалансовано харчуватися. По-третє, активізувати обмін речовин в організмі допоможе очищення організму, яке повинне проводитися тільки під наглядом кваліфікованого лікаря.